NAMA-NAMA PILIHAN
Berikut diturunkan beberapa nama-nama pilihan

1. Harap-harap besar esok akan pandai tanam bunga, diberikan nama ROSMAN

2. Pandai membaiki kereta,namakan KARMAN

3. Average dlm golf,PARMAN

4. Pandai dlm penulisan,SURATMAN

5. Gagah perkasa,SUPARMAN

6. Selalu bertanya,AZMAN

7. Pandai buat kuih,PAIMAN

8. Pakar jualan,SALMAN

9. Suka kicap, KIKKOMAN

10. Health Instructer, SENAman

11. Micrologist, KUman

12. Traffic Warden, SAman

13. Park Ranger, TAman

14. Tranvesite, NYAHman he! he! he! he! he!