PATUT LA
Terdapat laporan yang mengejutkan, bahawa terdapat rakyat Malaysia yang terlibat di dalam pelanggaran kapal terbang di Amerika Syarikat. Setelah analisis yang dibuat terhadap salah satu kotak hitam yang dijumpai, didapati terdapat perbualan oleh perampas di dalam Bahasa Melayu. Transkrip perbualan tersebut disertakan di bawah:

Perampas #1: Are you Malaysian?
Perampas #2: Yes. You too?
Perampas #1: Ha ah. Ya. Malaysia kat mana?
Perampas #2: Negeri Sembilan
Perampas #1: O samo la den

Dari situlah pihak berkuasa AS mengesyaki kaitan perampasan pesawat dengan Osama Laden.